The first prototype for recovery and rehabilitation in case of stroke

22 Jun

ROMANA

Primul prototip pentru recuperare și reabilitare în caz de accident vascular cerebral

Vă prezentăm mai jos primul prototip numit dispozitiv SENS (Smart Engine Neuro Stimulation), care recuperează și reabilitează pacienții care au suferit un accident vascular cerebral.

SENS (denumirea dispozitivului) regenerează topologia neuronală și structura cortexului motor restabilind pacienții într-o stare cât mai apropiată de starea anterioară a accidentului vascular cerebral.

Ce este accident vascular cerebral? (www.stroke.org)

Un accident vascular cerebral este un „atac cerebral”. Se poate întâmpla oricui oricând. Apare atunci când fluxul de sânge într-o zonă a creierului este întrerupt. Când se întâmplă acest lucru, celulele creierului sunt private de oxigen și încep să moară. Când celulele creierului mor în timpul unui accident vascular cerebral, abilitățile controlate de acea zonă a creierului, cum ar fi memoria și controlul muscular, se pierd.

Modul în care o persoană este afectată de accidentul vascular cerebral depinde de locul în care apare accidentul cerebral în creier și de cât de mult este afectat creierul. De exemplu, cineva care a avut un accident vascular cerebral mic poate avea doar probleme minore, cum ar fi slăbiciunea temporară a unui braț sau picior. Persoanele care au accidente vasculare cerebrale mai mari pot fi paralizate permanent pe o parte a corpului sau își pot pierde capacitatea de a vorbi. Unele persoane se recuperează complet după accident vascular cerebral, dar mai mult de 2/3 din supraviețuitori vor avea un anumit tip de dizabilitate.
Stroke by the Numbers

În fiecare an, aproape 800.000 de persoane experimentează un accident vascular cerebral nou sau recurent.
Un accident vascular cerebral are loc la fiecare 40 de secunde.
Accidentul vascular cerebral este a cincea cauză principală de deces în S.U.A.
La fiecare 4 minute cineva moare de accident vascular cerebral.
Până la 80 la sută din lovituri pot fi prevenite.
Accidentul vascular cerebral este principala cauză a dizabilității adulților în SUA

Infarct hemoragic

Un izvor de anevrism cerebral sau o scurgere slabă a vaselor de sânge (hemoragică) este unul dintre cele două tipuri de accident vascular cerebral. În timp ce cel mai puțin frecvent dintre cele două tipuri de accident vascular cerebral, cel mai adesea duce la deces.

Accident vascular cerebral ischemic

Un vas de sânge care transportă sânge către creier este blocat de un cheag de sânge (ischemic) este un tip de accident vascular cerebral. Aflați mai multe despre tipurile de accident vascular cerebral ischemic.

Ce este TIA?

Când fluxul de sânge către o parte a creierului se oprește pentru o perioadă scurtă de timp, numit și atac ischemic tranzitor (TIA), acesta poate imita simptome asemănătoare accidentului vascular cerebral. Acestea apar și durează mai puțin de 24 de ore înainte de a dispărea. Aflați mai multe despre semne, riscul dvs. și gestionarea TIA.

Fapte despre accident vascular cerebral

Deși accidentul vascular cerebral este a cincea cauză principală de deces în America și o cauză principală a dizabilității adulților, multe mituri înconjoară această boală. Testați cât de mult știți despre accident vascular cerebral astăzi

Primul prototip care recuperează și reabilitează pacienții care au suferit un accident vascular cerebral.

SENS (numele dispozitivului) regenerează topologia neuronală și structura cortexului motor restabilind pacienții la o stare cât mai apropiată de starea anterioară a accidentului vascular cerebral.

ENGLISH

The first prototype for recovery and rehabilitation in case of stroke

We present below the first prototype called SENS (Smart Engine Neuro Stimulation) device, which recovers and rehabilitates patients who have suffered a stroke.

SENS(the name of device) regenerate neural topology and structure of the motor cortex restoring patients to a state as close to previous stroke condition.

What is stroke? (www.stroke.org)

A stroke is a “brain attack”. It can happen to anyone at any time. It occurs when blood flow to an area of brain is cut off. When this happens, brain cells are deprived of oxygen and begin to die. When brain cells die during a stroke, abilities controlled by that area of the brain such as memory and muscle control are lost.

How a person is affected by their stroke depends on where the stroke occurs in the brain and how much the brain is damaged. For example, someone who had a small stroke may only have minor problems such as temporary weakness of an arm or leg. People who have larger strokes may be permanently paralyzed on one side of their body or lose their ability to speak. Some people recover completely from strokes, but more than 2/3 of survivors will have some type of disability.
Stroke by the Numbers

Each year nearly 800,000 people experience a new or recurrent stroke.
A stroke happens every 40 seconds.
Stroke is the fifth leading cause of death in the U.S.
Every 4 minutes someone dies from stroke.
Up to 80 percent of strokes can be prevented.
Stroke is the leading cause of adult disability in the U.S.

Hemorrhagic stroke

A brain aneurysm burst or a weakened blood vessel leak (hemorrhagic) is one of two types of stroke. While the least common of the two types of stroke it most often results in death.

Ischemic stroke

A blood vessel carrying blood to the brain is blocked by a blood clot (ischemic) is one type of stroke. Learn more about the types of ischemic stroke.

What is TIA?

When blood flow to part of the brain stops for a short period of time, also called transient ischemic attack (TIA), it can mimic stroke-like symptoms. These appear and last less than 24 hours before disappearing. Learn more about the signs, your risk, and TIA management.

Stroke facts

Although stroke is the fifth leading cause of death in America and a leading cause of adult disability, many myths surround this disease. Test how much you know about stroke today

The first prototype that recovers and rehabilitates patients who have suffered a stroke.

SENS (the name of device) regenerate neural topology and structure of the motor cortex restoring patients to a state as close to previous stroke condition.

Leave a Reply